fbpx

Septičke Jame

Septičke Jame

UPOTREBA
Septičke jame su namijenjne za fekalne vode, te ih upotrebljavamo u novogradnji tj. adaptaciji postojećih kuća, zgrada ili drugih stambenih i poslovnih ustanova. Ukopavamo ih samostalno ili više paralelno te tako povećavamo volumen.

SAVJETI ZA KORISNIKA
• mjesečno provijeriti nivo fekalija
• glede pražnjenja potrebno je kontaktirati ovlašteno komunalno preduzeće

DIMENZIONIRANJE SEPTIČKE JAME
Preporučena veličina po osobi je 1500l. Veličina utoka je 110 ili 125.
Septičke jame su nepretočne i mogu biti prema potrebi:
• Jednokomorne,
• Dvokomorne ili
• Trokomorne.

Volumen sept. jame [L]Dužina [mm]Širina [mm]Visina - min [mm]Visina - max [mm]H utok [mm]Promjer cijevi [mm]
1000160010601460-750110
2000196012601710-1030110
350019871800205025001630110
500024801800205025001630110
600028801800205025001630110
800026802310235028302100160
1200037602310235028302100160
2000062802310235028302100160