fbpx

Separatori Ulja

Separatori Ulja

MATERIJAL
Separatori ulja su proizvedeni od polietilena, koji je pogodan za čistu vodu i fekalne materije.

UPOTREBA:
U skladu sa direktivama EU separatori ulja se ugrađuju na sve:
• benzinske stanice,
• autopraonice,
• parkirne površine,
• otvorena i zatvorena parkirališta.

Namijenjeni su za izlučivanje lakih voda prema evropskim standardima SIS EN 858-1 i prEN 858-2.

Funkcionisanje separatora ulja
Atmosferska voda pomješana sa uljem i blatom, ističe iz asvaltnih i betoniranih površina u kanalizacijski sistem ili u prirodu. Separatori ulja su dizajnirani tako da očiste vodu od blata i ulja. Za optimalni efekat najčešće se koristi rezervoar sa dvije komore. Prvi dio rezervoara se koristi kao taložnica, a u drugom dijelu ulje se odvaja od vode.

UNUTRАŠNJOST REZERVOАRА
Unutar separatora mulj se razdvaja na sljedeći način: Sa uljem i blatom prljava voda ulazi u rezervoar. Pomoću posebno patentiranog sistema za distribuciju vode, voda se ravnomjerno rasporedi po rezervoaru. Mulj se taloži na dnu rezervora, a površinska voda iz prve komore rezervoara ističe u dugu komoru, gdje je već prečišćena od mulja.

U okviru drugog dijela rezervoara ulje se odvaja od vode. Pomoću posebno patentiranog sistema za distribuciju vode, voda i ulje se ravnomjerno rasporedi po rezervoru. Veće kapi ulja su na površini, zbog visoke gustoće. Manje kapi se spajaju i povećavaju obimom u filteru, te se dižu na površinu. Time se olakšava preduzeću koja se bave čišćenjem otpadnih ulja. Mogu očistiti filter, samim time i separtor ulja bez većih problema. Voda koja ističe iz separatora je čista-pročišćena voda.

UGRADNJA

KOD UGRADNJE SEPARATORA ULJA TREBALO BI POŠTOVATI SLJEDEĆA PRAVILA:
Iskop bi trebao biti oko 50 cm veći od dimenzija separatora. Pored rezervoara mora ići sloj pijeska, te se postepeno ukopava. Potrebno je provjeriti teren ispod rezervoara, mora biti dobro utaban. Standardna maksimalna dubina za ukop je 2,5metara. U slučaju da je separator postavljen na niži nivo, mora se zaštititi ojačenom strukturom. Potrebno je uvjeriti se da nema oštrih predmeta koji bi oštetili rezervoar.

UPUTE ZA UGRADNJU SEPARATORA ULJA U TERENU SA PODZEMNIM VODAMA
Separator ulja se mora zbog podzemnih voda učvrstiti tj, usidriti. Na dnu jame potreno je betonirati betonsku ploču u kojoj su navoji za sidrenje. Preko njih se rezervoar mora povezati – sidriti sa poliesterskim trakama. Treba najmanje tri sidrene trake nosivosti najmanje 2500 kg.

CIJELI SISTEM NAPUNITE SA VODOM ZBOG:
• savršenog rada separatora,
• visoke podzemne vode koja, bi mogla rezervoar da digne,
• osiguranje čistih senzora u elektronsko alarmnom uređaju.

ModelProtok Q(l/s)Volumen (l)Dužina [mm]Visina [mm]H utok [mm]H istok [mm]Cijevni priključak [mm]Visina ulaza/izlaza [mm]
NS 3 SIP335001987180020502500DN 1601550/1470
NS 6 SIP635001987180020502500DN 1601550/1470
NS 10 SIP1050002480180020502500DN 2001510/1430
NS 15 SIP1560002880180020502500DN 2001510/1430
NS 20 SIP2060002880180020502500DN 2001510/1430
NS 30 SIP3080002680231023502830DN 3001990/1840
NS 40 SIP40120003760231023502830DN 3001990/1840
NS 50 SIP50200006280231023502830DN 3001990/1840
NS 75 SIP75200006280231023502830DN 3001990/1840
NS 100 SIP100300008800231023502830DN 3001990/1840
NS 150 SIP1504000011320231023502830DN 4001890/1690
NS 200 SIP2005000013840231023502830DN 4001890/1690
NS 250 SIP2502 x 3000017600231023502830DN 4001890/1690