fbpx

Separatori Ulja Sa By Pass 20% / 10%

Separatori Ulja Sa By Pass 20% / 10%

SEPARATORI ULJA – sa by passom su namijenjeni za velike protoke (parkinzi).

Proizvedeni su tako da na početku dotoka vode otiče u separator, te teče kroz koalescentni filter, a kasnije se odljeva direktno u istok. Tako lako smanjimo volumen separatora ulja.

• AUTOMATSKI ZATVARAč – airlift cijevi su namještene na integririsani pregradni zid.
• KOALESCENTNI FILTER je montiran na pregradnu zid za efikasniju separaciju vode i ulja

ModelProtok Q(l/s) - minProtok Q(l/s) - minVolumen (l)Dužina [mm]Visina [mm]H utok [mm]H istok [mm]Cijevni priključak [mm]Visina ulaza/izlaza [mm]
3/15 SIP15335001987180020502500DN 2001560/1460
6/30 SIP30635001987180020502500DN 3001460/1310
10/50 SIP501050002480180020502500DN 3001460/1310
15/75 SIP751560002880180020502500DN 3001460/1310
20/100 SIP1002060002880180020502500DN 3001460/1310
30/150 SIP1503080002680231023502830DN 4001890/1690
40/200 SIP20040120003760231023502830DN 4001890/1690
50/250 SIP25050200006280231023502830DN 4001890/1690
75/375 SIP37575200006280231023502830DN 5001790/1540
100/500 SIP500100300008800231023502830DN 6001680/1380
30/3 SIP30335001987180020502500DN 3001460/1310
60/6 SIP60635001987180020502500DN 3001460/1310
100/10 SIP1001080002680231023502830DN 4001890/1690
150/15 SIP1501580002680231023502830DN 4001890/1690
200/20 SIP20020120003760231023502830DN 4001890/1690
300/30 SIP30030200006280231023502830DN 5001790/1540
400/40 SIP40040200006280231023502830DN 5001790/1540
500/50 SIP50050300008800231023502830DN 6001680/1380