fbpx

Separatori Ulja I Klasa

Separatori Ulja I klasa

• U separatore ulja dotiče odvojena voda, mineralna ulja (u nastavku ulja) i krutih dijelova (mulj pijesak …) U mineralna ulja ubrajamo sva pogonska goriva, maziva, ulja, koja imaju manju gustoću od 0,95g/cm3- Separatori ulja se upotrebljavaju za čišćenje vode u zatvorenim (mehaničke radionice, proizvodnje, benzinski servisi) i otvorenim prostorima (parkinzi, deponiji, platforme).

• SEPARATORI ULJA – I grupa ima ugrađene koalescentni filter i upotrebljava se tamo gdje se atmosferske i procesne otpadne vode ispuštaju u površinske vode tj. okoline. Separatori II klase se upotrebljavaju tamo gdje se atmosferske i procesne otpadne vode ispuštaju u kanalizaciju. Zid odvaja komoru za taloženje i komoru za sakupljanje mineralnih ulja. Radi sastava kolescentnog filtera i fizičkih svojstava mineralnih ulja (manja gustoća od vode) kapljice ulja se zadržavaju i efikasnije isplivaju na površinu.

• SEPARATORI ULJA SU PROIZVEDENI U SKLADU SA STANDARDOM SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 i pravilnikom u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima NN 86/08. U osnovi su separatori ulja razdvojeni u dva grupa I grupa sa opterećenjem roka 5mg/l, i II grupa sa opterećenjem roka 100mg/l.

ModelProtok Q(l/s)Volumen (l)Dužina [mm]Visina [mm]H utok [mm]H istok [mm]Cijevni priključak [mm]Visina ulaza/izlaza [mm]
NS 3 SIP335001987180020502500DN 1601550/1470
NS 6 SIP635001987180020502500DN 1601550/1470
NS 10 SIP1050002480180020502500DN 2001510/1430
NS 15 SIP1560002880180020502500DN 2001510/1430
NS 20 SIP2060002880180020502500DN 2001510/1430
NS 30 SIP3080002680231023502830DN 3001990/1840
NS 40 SIP40120003760231023502830DN 3001990/1840
NS 50 SIP50200006280231023502830DN 3001990/1840
NS 75 SIP75200006280231023502830DN 3001990/1840
NS 100 SIP100300008800231023502830DN 3001990/1840
NS 150 SIP1504000011320231023502830DN 4001890/1690
NS 200 SIP2005000013840231023502830DN 4001890/1690
NS 250 SIP2502 x 3000017600231023502830DN 4001890/1690