fbpx

PUROO Elements

PUROO Elements

U preduzeću Ecoplast riješili smo kako proizvoditi bioprečišćivače jednostavne i pouzdane. Zajedno sa njemačkim vodećim partnerom ATB, koji dijeluje na području sistema za pročišćavanje otpadnih voda, udružili smo najbolje karkateristike ispitanih bioprečišćivača. Razvili smo jednostavnu i pouzdanu tehnologiju za bioprečišćivač SBR.

Bioprečišćivač Ecoplast, tip PUROO® ELEMENTS, temelji se na aerobnom pročišćavanju. Cjelokupan proces se nadzire pomoću uređaja za praćenje različitih programa tipa: ECO, S ili SSW. U bioprečišćivačima je ugrađen patentiran pouzdan kuglasti ventil. Biološki modul je izveden kao pokretna tehnološka oprema, koju možemo servisirati bez dodatnog pražnjenja komora i izvlači se pomoću prethodno odvijena dva sigurnosna zavrtnja. 

Bioprečšćivači djeluju po načelu aktivnog blata po SBR-postupku prečišćavanja. Kod prosječne upotrebe vode dnevno se odvijaju do 3 ciklusa. Faze čišćenja: 1. faza punjenja – otpadna voda dotiče u prvu komoru (primarni taložnik), gdje se nerazgradive materije talože. Kroz otvor u pregradnoj stijeni otpadna voda dotiče preko preliva u SBR-komoru na dnu SBR-reaktora. Površinske vode se poravnavaju po bioprečišćivaču. 2. faza pročišćavanja – kada je visina vode niska, mehanički plovni ventil usmjeri vazduh u aerator, koji je namješten na dnu bioprečišćivača (izvodi se aerobna ventilacija). Dovod vazduha u aerator omogućava kompresor (smješten uz uređaj za kontrolu), koji je povezan sa cijevima za dovod vazduha do bioprečišćivača. 3. faza smirivanja – slijedi faza smirivanja , gdje se aktivno blato (mulj) taloži na dnu SBR-komore. 4. faza odstranjivanja – Kada se visina vode povećava na određenu visinu, mehanički plovni ventil preusmjeri vazduh iz aeratora u usisnu cijev nakon koje se iz SBR–reaktora pumpa procišćena voda. Prvi talas pročišćene vode zadržava ekspanzivna posuda, koja vodu usmjerava u primarni taložnik (prvu komoru) kao povratno blato. Ostala pročišćena voda se gravitacijski odvede iz bioprečišćivača po odvodnim cijevima. Visina vode se smanjuje na minimalni nivo, zbog toga se dovod vazduha ponovo preusmjeri na aerator. Nakon toga slijedi ponavljanje cijelog ciklusa. Ciklus prečišćavanja otpadne vode je zavisi od vremena i stvarne visine vode (dotoka u bioprečišćivač).