fbpx

Kanalizacija

Akumulacijski Tuneli AQUAway

AQUAway modularni sistem izrađen od polietilena, posebno je pogodan za izvedbu akumulacijskih polja različitih veličina sa visokom sposobnošću akumuliranja i odvođenja viška atmosferskih voda nazad u prirodu.

Prednosti akumulacijskih tunela AQUAway
• NIŽI TROŠKOVI UGRADNJE – VEĆA UŠTEDA
• JEDNOSTAVAN TRANSPORT I SKLADIŠTENJE
(1 asortiman uključuje 20 komada ili 15 m3)
• JEDNOSTAVNA UGRADNJA (1 modul teži oko 30 kg)
• BRZA I JEDNOSTAVNA UGRADNJA I DODAVANJE AqUAway TUNELA (pri ugradnji velikih površina akumulacijskih polja)
• JEDNOSTAVNO PRIKLJUČIVANJE ULAZNIH/IZLAZNIH CIJEVI I OTVORA • VISOKA OTPORNOST MATERIJALA (mogućnost upotrebe modularnog sistema Aquaway ispod parkirališta, cesta i ostalih prometnih površina)
• DUGI VIJEK TRAJANJA PROIZVODA (oko 50 godina)
• MINIMALNI ZAHTJEVI ZA ODRŽAVANJE I JEDNOSTAVAN NADZOR AqUAway TUNELA NAKON MONTAŽE
• RAZLIČITE MOGUĆNOSTI UPOTREBE:
> stambeni objekti
> sportske, parkirne i cestovne površine
> komercijalni objekti
> industrijski objekti

Upotreba akumulacijskih tunela AQUAway

Zbog inovativnog izgleda modularni sistem AQUAway je učinkovito rješenje za širok spektar načina ugradnje i primjene:
• neadekvatne ili nepostojeće kanalizacije,
• erozije tla uzrokovanih odvodom atmosferskih voda,
• velike količine padavina,
• poplavno ugroženih područja,
• vraćanja vode nazad u okolinu,
• slabe propusnosti tla,
• visokih podzemnih voda
• zaštitu vegetacije.

TRANSPORT akumulacijskih tunela AQUAway

Zahvaljujući AQUAway obliku i dizajnu tunel se lako prenosi s jednog mjesta na drugo. To znači da se lako na jednu paletu složi i do 20 komada tunela koja se tako pripreme za skladištenje i transport.

IZBOR LOKACIJE
AQUAway akumulacijska polja, bilo kao jedan ili više uzastopno povezanih tunela, prikladna su za montažu na svim vrstama terena, dubina iskopa im je prilagodljiva projektnim zahtjevima kao i karakterističnim svojstvima tla i većim visinama podzemnih voda. Nakon iskopa potrebno je po dnu nasuti posteljicu od šljunka (granulacije 20/40 mm i minimalne debljine 100 mm) kako bi se spriječilo eventualno začepljenje bočnih otvora AQUAway tunela. S ispranim šljunkom propisane debljine prekrijemo AQUAway module do visine min 150 mm uz ručno sabijanje. Nasuti šljunak akumulira približno 30% volumena vode. Za nosivost tla i brzinu infiltracije, u skladu s rezultatima geoloških istraživanja na terenu, odgovara projektant i izvođač radova.

JEDNOSTAVNA UGRADNJA

Modularni sistem AQUAway se prilagođava različitim zahtjevima ugradnje – za svaku pojedinačnu površinu je propisan odgovarajući volumen. Ugradnja je jednostavna – bez teške mehanizacije i mašinske opreme, brzo i prilagodljiivo na samom mjestu ugradnje jer je pojedinačni AQUAway tunel težak oko 30 kg i složiv do željene dužine i na kraju se zatvaraju. Akumulacijske tunele AQUAway lako ćemo ugraditi ako je:

• dubina iskopa, oblik akumulacijskog polja i broj potrebnih tunela temeljno ispitana u geološkoj studiji terena, proračunu i drugim potrebnim projektnim zahtjevima,
• udaljenost od podruma prostornih objekata veća od 6 m (u slučaju da podrumi nisu vodonepropusni),
• udaljenost između visine podzemnih voda i nosive površine akumulacijskog polja min 1m,
• udaljenost od postojećih ili planiranih drvenih nasada jednaka najmanje promjeru krošnje.
Ilovasta tla nisu primjerena za korištenje akumulacijskih tunela AQUAway.