fbpx

AQUAmax

AQUAmax

Srce naše ponude proizvoda AQUAcare je održivo upravljanje vodama sa bioprečišćivačima Ecoplast, tip AQUAmax®, koji je razvijen u saradnji sa njemačkim partnerom ATB. Bioprečišćivač djeluje po SBR-postupku čišćenja na način regulisane aeracije. Tako lako, na potpuno biološki način pročisti više od 150 l otpadnih voda iz domaćinstva po osobi u samo jednom danu, do te mjere da su parameteri pročišćene vode na isteku za dvostruko bolji od zakonskih regulativa.

Na zaštićenom području gdje uredba propisuje dodatni stepen pročišćavanja – denitrifikaciju, to se lako omogućava sa sistemom AQUAmax®. Postupak denitrifikacije se jednostavno programski uključi u kontrolnom uređaju bez ikakvih investicija u dodatnu opremu. Kućište bioprečišćivača AQUAmax® lako se tokom gradnje objekata ugradi i pripremi za naknadnu ugradnju biološkog modula. Do zaključne faze gradnje može se upotrebljavati kao rezervaor za kišnicu a kasnije nakon završetka izgradnje i useljenja – uspostaviti vezu i pokrenuti biološki modul za prečišćavanje. Ako postojeći bioprečišćivač nećete više koristiti (npr. kod priključka na javnu kanalizacijsku mrežu), biološki modul se jednostavno izvuče iz kućišta, zatim se kućište očisti i koristi kao rezervoar za kišnicu. 

Bioprečišćivač sastavljen je od 2 komore – primarnog taložnika i SBR-reaktora – i radi na osnovu SBR sistema za prečišćavanje fekalnih voda pomoću aeracije, koji se bazira na četvoro faznom čišćenju vode. Te faze su: 1. faza punjenja – voda, koja se prikupi u prvoj fazi taloženja, sistem šalje u biološku komoru SBR; 2. faza pročišćavanja – kontrolisani sistem u šest sati pročisti otpadnu vodu, izmjenjuju se intervali ventilacije i smirivanja; 3. faza smirivanja – tokom faze mirovanja mulj se taloži na dno komore koje je u kućištu bioprečišćivača; 4. faza odstranjivanja – procišćena voda je primjerena za ispust u okolinu, zbog toga otiče iz sistema.